Senaste protokollen publicerade

Nu ligger årsmötesprotokollet och 2 av 3 styrelseprotokoll uppe på nätet. Passa på att läsa vad som beslutats i klubbens angelägenheter!