Två nya dan-grader och fighting spirit till Linköping

Linköping deltog med fem personer på Stockholm Kendo Open 20-21/10, som i år hade över 100 deltagare från åtta länder.

Erik i B-klassenLouise och Matilda graderade på söndagen till 2 dan, Linköpings två första kvinnliga utövare att nå den graden.

Under lagtävlingen visade Kalle enorm kämparvilja mot en högre graderad motståndare och fick fighting spirit-pris.
Den första gången någon från Linköping får detta i en stor, (inter)nationell tävling.

Grattis, allihop!