Valberedningen söker nomineringar!

Onsdagen 6 mars är det dags för klubbens årsmöte, då 2013 års styrelse ska väljas. Vi i valberedningen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till årets styrelse och vill därför be er att nominera personer som ni tror skulle vara lämpade för att sitta i klubbens styrelse.

Valberedningen föreslår personer till posterna som ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. (Huvudstyrelsen består också av sektionsrepresentanter, men dessa utses av respektive sektion.) I nuläget söker vi i första hand nomineringar till posten som kassör. Som kassör har man ansvaret för att betalningar och bidragsansökningar skickas i tid, att hålla klubbens bokföring uppdaterad och förstås att vara med i det löpande styrelsearbetet. Som kassör är det bra om man är noggrann, eftersom arbetsuppgifterna är av stor vikt för hela klubbens ekonomi. Tidigare erfarenhet av bokföring är förstås positivt, men är du bara beredd att lära dig och vågar ställa frågor så är det inte nödvändigt.

Vill du veta mer eller vill du nominera någon till en styrelsepost? (Det går alldeles utmärkt att nominera sig själv!) Kontakta då någon av oss valberedare:

Jimmie Sandin (jujutsusektionen) – jimsan779@hotmail.com
Christer Hansson (aikidosektionen) – christer.h.hansson@glocalnet.net
Åsa Reckner Olsson (karatesektionen) – asa.reckner.olsson@boremail.com
Caroline Ovrén (kendosektionen) – caroline.ovren@gmail.com