Hjärt- och lungräddningskurs

Jujutsu-sektionen bjöd in till HLR-kurs under söndagen, och intresserade från de flesta av klubbens stilar närvarade. Under de två timmar som kursen pågick fick deltagarna bland annat träna på att utföra hjärtkompressioner, lägga personer i stabilt sidoläge och fick en genomgång av hur en hjärtstartare fungerar.

Tack Lotta KB för en lärorik och mycket nyttig kurs!

Lotta visar kursdeltagarna olika masker som kan användas vid andningshjälp.