Instruktörsläger i Linköping

Inst_camp_2014_vt_2

Vi har gjort det igen. Den 15/2 samlades vi i Linköpings dojo för att genom föra vårt tredje instruktörsläger. Denna gång med instruktörer från Nyköping, Eksjö, Jönköping, Mullsjö och Vadstena.

Vi började dagen med uppvärmning som sig bör. Denna gång fick klubbarna  visa uppvärmningsövningar som de ansåg vara specifika för deras klubb, vilket gjorde att vi andra byggde på vårt förråd av övningar och exempel.

Enligt önskan från förra träffen så stod det kata på schemat. Därför hade deltagarna i förväg fått memorera in teknikerna i nigo no kata och ju-jutsu kai no kata 1. Det hade väl gått lite sisådär, men efter en genomgång så kunde vi titta på ceremonier mm och träna kata. Lite pushning för att inte vänta med att börja träna kata, utan att det faktiskt går att börja redan med nybörjarna.

Efter lunch kom Malin och Corinna för att dela upp kast i smådetaljer och ge olika tips för inlärning av kast, men även tips hur vi kan hjälpa fallrädda elever. Som avslutning gav Mattias alla möjligheten att pröva hur vi själv egentligen faller och detta då direkt på golvet. Men även lite högre och längre fall över mittsar.

Detta med lite inblandade fysövningar och frågestund om tekniker fulländade denna dag och alla kände nog att de fick med sig en del aha-upplevelser och idéer hem för att praktisera när vi själva står där som instruktörer.

Linköping tackar för detta läger och enligt önskan så blir höstens tema randori i alla de former.

Anders Bergström