Anders Bergström fick förtjänsttecken i guld

En utmärkt Anders

En utmärkt Anders

Under veckan tilldelades Linköpings Budoklubbs Anders Bergström Östergötlands Idrottsförbunds högsta utmärkelse, Förtjänstmedalj i guld. Detta tack vare att han varit engagerad som instruktör och i styrelsearbete på sektion, klubb, distrikts och förbundsnivå sedan 1978, samt uppdrag åt SISU och ÖIF. Anders är dessutom riksinstruktör i Ju-jutsu kai och en av de mest hängivna utbildarna inom sin stil och på förbundsnivå.

Anders blev nummer 39 i ordningen i Östergötland att få motta Förtjänstmedalj i guld sedan priset instiftades 1936.
Grattis Anders, en mycket välförtjänt pris för all tid som du lägger på din idrott och för att du är en stöttepelare i våran klubb.