Domarlicens i Submission Wrestling

2013-12-12 21.06.13

Han dömer dig

Klubben fick i helgen sin första licenserade ADCC-domare i Jonatan Eriksson. Utbildningen gick i Svenska Submissions Wrestling Förbundets regi i Stockholm. Med sin nya C-domarlicens får Jonatan nu döma tävlingar i submission wrestling.