Linköpings Budoklubbs årsmöte

Linköpings Budoklubb kallar till årsmöte onsdag 11 mars kl 18.30, i Stora Dojon, i Ryd.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötet, dvs den 11 februari. Motioner kan mailas till sekreteraren eriksson.jonatan@gmail.com eller lämnas in i sekreterarfacket på kontoret i Stora Dojon.

Föredragningslistan anslås på webben och mailas ut två veckor innan mötet, dvs senast 25 februari.

Om du har några frågor, tveka inte att maila