Erik Grönberg utsedd till ny förbundsinstruktör

Erik-Grönberg

På Svenska Ju-jutsuförbundets styrelsemöte den 10/10 2015 beslöts att utse Erik Grönberg till förbundsinstruktör. Utnämningen skedde i samband med Svartbälteskursen på Bosön den 11/10 2015.

Erik började träna 1978 i Helsingborgs Ju-jutsu Kwai. 1986 flyttade Erik till Linköping och fortsatte träna i Linköpings BK.

Erik tog 5:e dan på påsklägret 2009 och blev elitinstruktör redan 2002.