Nya grader i Ju-jutsu kai

Till 1 kyu: Stående från vänster  Joacim Schenning, Gregory Nilsson, Jörgen Sandin. Sittande Emmy Molin och Robert Edqvist

Till 1 kyu:
Stående från vänster Joacim Schenning, Gregory Nilsson, Jörgen Sandin.
Sittande Emmy Molin och Robert Edqvist

Under graderingsdagarna i ju-jutsu kai graderades 8 st till 5 kyu, 4 st till 4 kyu samt 5 st till 1 kyu. Att få 5 st sammantidigt till brunt bälte är jättekul och behövligt i klubben.

Men vi toppade med 24 st till gult mon. Vår största gradering på många år.

 

Grattis alla nygraderade och tack till alla instruktörer.