Årsmöte 17 mars kl 18.30 Stora Dojon i Ryd

Hej,

Linköpings Budoklubb håller årsmöte torsdag 17 mars kl 18.30 i Stora Dojon i Ryd.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet, dvs 18 februari. Motioner kan mailas till sekreteraren eriksson.jonatan@gmail.com eller lämnas in i sekreterarfacket på kontoret i Stora Dojon. Föredragningslistan anslås på webben och mailas ut 2 veckor innan mötet, dvs senast 3 mars.

Om du har några frågor, tveka inte att maila!

Med vänliga hälsningar
Linköpings Budoklubbs Huvudstyrelse
genom
Jonatan Eriksson, sekreterare