Föredragningslista för LBKs årsmöte 17:e mars


Hej,
Välkomna på LBKs årsmöte torsdagen den 17:e mars, klockan 18:30 i stora dojon i Ryd.
Bifogar föredragningslistan.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Linköpings Budoklubbs styrelse genom

Jonatan Eriksson, sekreterare

FöredragningslistaLBKÅrsmöte