Lotta fick förtjänsttecken i guld

lotta

Lotta Klang Bergström tilldelades under Påsklägret Svenska Ju-jutsuförbundets förtjänsttecken i guld. Denna utnämning fick Lotta för att hon under lång tid varit engagerad i klubben på olika sätt. Hon har bland annat varit med i Ju-jutsusektionens styrelse sedan 1989 där hon varit kassör de senaste 15 åren. Hon har även varit instruktör under många år och hållit kurser som kommit våra medlemmar till gagn.

Mycket välförtjänt Lotta, grattis.

För den nyfikne kan man se vad som krävs för att får förtjänsttecken här