Bältesläger

I lördags hölls vårt traditionella bältesläger i Stora dojon. Denna gång var vi 19 st deltagare samt 5 instruktörer. Vi hade också två gäster från Täby ju-jutsuklubb som har även de fått traditionen att närvara på våra bältesläger, kul.

Programmet var ungefär som tidigare. Under förmiddagen var det stor fokusering på grundtekniker med blandade inslag av randori. Här körde vi gemensamt under taisabaki waza och uke waza och delade sedan upp i tre grupper för atemi-, kansetsu-, och nage waza. Förmiddagen räckte precis till för alla dessa tekniker. Sedan fick vi ta lunch och släppa in knattarna för deras träning. Efter lunchen mätta och glada, så var det dags för Jigo waza och renraku waza och nu var vi fem instruktörer, så vi tog hand om var sin bältesgrad. Det var roligt att se den intensitet och koncentration som fanns på mattan. Och jag tror att alla fick svar på de där små frågorna som faktiskt gör tekniken enklare att göra och därmed även bättre. Så nu ser vi fram emot graderingsdagen den 3/6 och får se på alla bra tekniker.

Stort tack till Anna, Klas, Rolf och Jörgen som hjälpte till med instruktionen.

/Anders Bergström