Aikido

Aikido – den harmoniska kraftens väg
Den japanska kampkonsten aikido tillhör det fåtal idrotter som är helt tävlingsfria. I stället betonas samarbete och viljan att lära av varandra. Avsaknaden av tävling innebär fler stora fördelar. En påtaglig fördel är att skaderiskerna minskar, en annan är att själva träningsögonblicket blir det viktigaste. Aikido tränas inte för att ta medaljer i en framtida tävling.

Aikido skapades i Japan åren efter andra världskriget av Morihei Ueshiba (1883-1969) ur en mängd traditionella kampkonster – såväl obeväpnade tekniker som tekniker med svärd och stav. Dessa är djupt integrerade med varandra. Aikido innehåller inga angreppstekniker. Sedan Ueshibas tid har aikidon delats upp i flera olika inriktningar. I Linköpings budoklubb tränar vi den stil som kallas Iwama-ryu.

Börja träna aikido

Mer om aikido

Aikidoinstruktörer

Kontakta aikidon