Kontakta aikidon

Allmän kontakt

För frågor som rör aikido, kontakta oss på aikido@linkopingbudo.se

Mailinglistan

Alla som tränar aikido bör vara uppskrivna på mailinglistan alla.aikido, eftersom vi där annonserar ut all viktig information som förändringar i träningsschemat, beställningar, lägerinbjudningar och annat.