Kallelse till LBKs årsmöte 8 mars, kl 18:30, i Stora dojon i Ryd

Linköpings Budoklubb kallar till årsmöte onsdag den 8:e mars kl 18.30, i Stora Dojon, i Ryd. Efter mötet bjuder klubben på smörgåstårta. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötet, dvs den 8:e februari. Motioner kan skickas till styrelsen via aikidorepresentanten Milja Kanerva (miljakanerva@hotmail.com) eller lämnas in i sekreterarfacket på kontoret i Stora Dojon. Föredragningslistan anslås på webben och skickas ut två veckor innan mötet, dvs senast den 22:a februari. Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig!

Read more on Kallelse till LBKs årsmöte 8 mars, kl 18:30, i Stora dojon i Ryd…

Årsmöte 17 mars kl 18.30 Stora Dojon i Ryd

Hej,

Linköpings Budoklubb håller årsmöte torsdag 17 mars kl 18.30 i Stora Dojon i Ryd.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet, dvs 18 februari. Motioner kan mailas till sekreteraren eriksson.jonatan@gmail.com eller lämnas in i sekreterarfacket på kontoret i Stora Dojon. Föredragningslistan anslås på webben och mailas ut 2 veckor innan mötet, dvs senast 3 mars.

Read more on Årsmöte 17 mars kl 18.30 Stora Dojon i Ryd…