Iaido

Iaido – japansk svärdskonst
Iaido är en form av japansk svärdskonst som har tränats i någon form sedan 1500-talet. Karaktäristiskt för iaido är att man drar och attackerar i samma rörelse, och att man tränar med riktiga svärd mot imaginära motståndare. Eftersom träningen är individuell finns det stort utrymme för anpassningar till var och ens olika förutsättningar.

Målet med träningen är perfekta tekniker, men också att forma kropp och sinne genom sin träning, och iaido har beskrivits som meditation i rörelse. Det ska dock inte tolkas som att iaido inte är svettigt – de lugna, kontrollerade rörelserna är ett effektivt sätt att träna upp kroppens grundstyrka.

Börja träna iaido

Mer om iaido

Iaidoinstruktörer

Kontakta iaidon