Jodo

Jodo – staven övervinner svärdet
Jodo, stavens väg, är kampsporten där en enkel trästav övervinner det till synes överlägsna svärdet. För jodo-utövaren är det viktigt att lära sig hantera både stav och svärd, eftersom jodo framför allt utövas i par där svärdet attackerar och staven försvarar, men tack vare sin mångsidighet och långa räckvidd är det alltid staven som går segrande ur striden.

Jodo är en mjuk träningsform där du både enskilt och tillsammans med dina träningskamrater tränar upp rörlighet, grundstyrka, precision och balans. Liksom i de flesta traditionella kampkonster är träningen centrerad kring ett antal förutbestämda träningsscenarion (kata) där du slipar dina tekniker och fördjupar din förståelse för stilen.

Börja träna jodo

Mer om jodo

Jodoinstruktörer

Kontakta jodon