Ju-jutsu kai

Jujutsu – självförsvar, tävling och motion
Ju-jutsu är en obeväpnad kampform med rötter i stridstekniker från det gamla feodala Japan. Det japanska uttrycket “ju-jutsu” betyder “mjuk teknik” och syftar dels på det faktum att det är en obeväpnad kampform dels på det faktum att en grundläggande tanke är att försöka utnyttja en motståndares angreppsenergi till sitt eget försvar genom att använda mjuka och följsamma tekniker. Ju-jutsuns teknikflora innefattar bland annat slag, sparkar, kast, marktekniker, ledtekniker och fasthållningar. Ju-jutsu tränas världen över i ett stort antal olika stilar med sina egna variationer över dessa grundläggande teman. Ju-jutsu tränas som självförsvar, tävlingsform eller som motionsträning med varierande grad av traditionella japanska inslag.

Börja träna ju-jutsu kai

Barnträning i ju-jutsu

Mer om ju-jutsu kai

Instruktörer i ju-jutsu kai

Kontakta ju-jutsu kai