Barnträning i karate

För dig mellan 8 och 15 år finns det barngrupper och möjlighet att gradera till olika mon-grader, det vill säga barngrader. När man är mellan 13-15 år så rekommenderas man att träna i vuxengruppen (fast man betalar fortfarande barnavgift).

Gruppindelning

Vi har tre stycken barn/ungdomsgrupper. För tillfället tränar alla dessa under samma tid i dojon, dock så har vi två instruktörer under dessa pass som delar upp grupperna under passet.

Nybörjargruppen

Nybörjare tränar ett pass i veckan. Fokus ligger på de grundläggande ställningarna och respekt mot varandra och instruktörer. Till att börja med kan man träna i vanliga träningskläder men senast till sitt första graderingstillfälle ska man ha skaffa sig en gi (träningsdräkt). En gi (barn) kostar 320 kr och säljs i dojon.

Nybörjare har rabatt på terminsavgiften.

Orangegruppen

10:e – 9:e mon

Efter den första graderingen flyttas man upp till orangegruppen och tränar där i ca 1 – 1.5 år. Graderade kan träna två pass i veckan där det ena passet är gemensamt för orange- och avanceradegruppen.

När man graderat till 8:e mon, blått bälte, flyttas man upp till avanceradegruppen.

Avanceradegruppen

8:e – 1:e mon

Tonåringar kan efter samråd med instruktören medges att börja i de vuxnas nybörjargrupp istället.

Träningspass

Innehållet i ett träningspass speglas till viss del av innehållet i vuxengrupperna. Barnen saknar dock renodlad fysträning. Detta moment ersätts av mer “lekorienterade” övningar som stimulerar barnens fysiska och psykiska utveckling.

Kumite (fighting) med barnregler ingår som en del av träningen.

Uppflyttning till vuxengruppen

En viss mon-grad innehåller till stora delar samma tekniker som för motsvarande kyu-grad (vuxengrad). Dock är nivån mycket högre för kyu-grader och det finns en överflyttningstabell när man går från mon-grader till kyu-grader. Uppflyttning till vuxengrupp sker efter samråd med instruktör, dock senast den termin då eleven fyller 15 år.
Vi förespråkar en gradvis övergång till vuxengruppen där man tränar 1 pass varje eller varannan vecka med de vuxna från att man är 12 – 13 år, för att med tiden öka antalet vuxenpass. Under denna tid fortsätter man gradera enligt barngraderingssystemet till dess man fyllt 15 år.

Tips

Ha med en flaska med vatten för att fylla på vattendepåerna i kroppen efter passet (under passets gång tillåts karatekas sällan att dricka). Ta även med en frukt, smörgås, yoghurt eller liknande och ät direkt efter passet. Rekommendationen är att man inom 20-30 minuter efter ett träningspass ska få i sig en bit mat för att kroppen snabbt ska få tillgång till kolhydrater, protein, fett och näring för att bygga upp musklerna och även för att stärka kroppens immunförsvar.